Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 31 resultaten
 • Modellen - Aangifte schuldvordering (brief curator)
  Aangifte schuldvorderingAls u schuldeiser bent van een handelaar (of een vennootschap) die failliet gaat, dan moet u aangifte doen van uw schuldvordering in het faillissement. Veelal moet die aangifte elektronisch gebeuren. In de gevallen dat een elektronische aangifte niet verplicht is, kunt u ons model gebruiken.Aangifte indienenUw aangifte moet tijdig gebeuren, in principe binnen de maand na het faillissementsvonnis. U moet de aangifte elektronisch indienen. Dit doet u via de website https://www.regsol.be....
  Klik hier
 • Modellen - Modelstatuten vof
  Modelstatuten vofDe statuten vormen het fundament van een vennootschap. Hierin geven de oprichters aan waarom zij een vennootschap willen oprichten en hoe zij gaan samenwerken. Voor de oprichting van een vof bent u niet verplicht om een beroep te doen op een notaris. U kunt de statuten dus zelf opstellen of laten opstellen door uw boekhouder. Hiervoor kunt u ons model hanteren. 
  Klik hier
 • Modellen - Modelstatuten comm.v
  Modelstatuten comm.vDe statuten vormen het fundament van een vennootschap. Hierin geven de oprichters aan waarom zij een vennootschap willen oprichten en hoe zij gaan samenwerken. Voor de oprichting van een comm.v bent u niet verplicht om een beroep te doen op een notaris. U kunt de statuten dus zelf opstellen of laten opstellen door uw boekhouder. Hiervoor kunt u ons model hanteren.   
  Klik hier
 • Modellen - Fiscale volmacht boekhouder/accountant
  Fiscale volmacht boekhouder/accountantGeef niet zomaar een volmacht aan uw boekhouder. Wees dus voorzichtig en geef hem geen te ruime bevoegdheden.VolmachtU vindt het misschien aangewezen om uw boekhouder een ruime volmacht te geven. Dit heeft inderdaad als voordeel dat uw boekhouder u niet te veel hoeft lastig te vallen en fiscaal gezien zijn gang kan gaan.Let op!Zo'n algemene volmacht houdt echter ook gevaren in, want uw boekhouder kan dan bv. een akkoord sluiten met uw controleur zonder u te raadplegen....
  Klik hier
 • Modellen - Volmacht nieuwe boekhouder/accountant
  Volmacht nieuwe boekhouder/accountantWanneer u uw boekhouder of accountant bedankt voor bewezen diensten, dan moet u ook uw boekhouding terugkrijgen. U kunt het best vragen aan uw nieuwe boekhouder om die op te halen.Geen retentierechtAls u van boekhouder verandert, kan de eerste boekhouder niet weigeren om uw boekhouding terug te geven. Hij heeft geen zogenaamd 'retentierecht'. Hij moet uw boekhouding dus teruggeven, ook al moet u bv. nog bepaalde facturen betalen.U kunt die boekhouding dan zelf opvragen, maar...
  Klik hier
 • Modellen - Managementovereenkomst (voor vennootschap)
  Managementovereenkomst (voor vennootschap)VoorbeeldU wenst voor uw bedrijf samen te werken met een manager die als zelfstandige of wellicht via een management­vennootschap managementprestaties zal leveren voor u of u bent zelf manager en u verhuurt uw diensten aan bedrijven. De overeenkomst die u dan kunt sluiten, kunt u hier terugvinden.Geviseerd?De controles op dergelijke managementactiviteiten, al dan niet via een managementvennootschap, zijn inderdaad verscherpt.De RSZ viseert deze managementdiensten 'op...
  Klik hier
 • Modellen - Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)
  Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de zaakvoerder (bvba) of de bestuurder (nv). In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag.Dit verslag wordt opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren of de aan de vennootschap verkochte goederen wel de geschatte waarde vertegenwoordigen.Ingevolge een KB van 8 oktober 2008 is het zogenaamde bedrijfsrevisoraal verslag...
  Klik hier
 • Modellen - Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)
  Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)Bij een quasi-inbreng moet er een bijzondere procedure gevolgd worden. In dat verband zal o.a. de algemene vergadering de quasi-inbreng moeten goedkeuren. Voor het opstellen van het verslag van zo'n vergadering kunt u ons model gebruiken.Wat? Er is sprake van een quasi-inbreng als een oprichter, een aandeelhouder of een zaak­voerder (bvba) dan wel een bestuurder (nv) binnen de twee jaar na de oprichting van de bvba of de nv iets uit zijn persoonlijke vermogen...
  Klik hier
 • Modellen - Inkoop eigen aandelen (nv)
  Inkoop eigen aandelen (nv)Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit mag maximum vijf jaar zijn) en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. Let op 1! De benodigde meerderheden verschillen voor de bvba en de nv. In een nv is een algemene vergadering...
  Klik hier
 • Modellen - Aandelenregister
  AandelenregisterAandelen op naam (steeds in een bvba en soms in een nv) worden ingeschreven in een aandelenregister. AandelenregisterHet aandelenregister is een 'boek(je)' waarin staat welke aandelen (van een bepaald nummer tot een ander nummer) aan wie toebehoren. Wanneer er aandelen op naam van eigenaar veranderen door bv. een verkoop of een schenking, wordt dit genoteerd in het aandelenregister. U kunt u voor die registratie baseren op ons model. In de betere papierhandel zijn echter ook zulke aandelenregisters...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 31 resultaten