Resultaten

 
Resultaat 1 van 4 resultaten
 • Modellen - Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)
  Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de zaakvoerder (bvba) of de bestuurder (nv). In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag.Dit verslag wordt opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren of de aan de vennootschap verkochte goederen wel de geschatte waarde vertegenwoordigen.Ingevolge een KB van 8 oktober 2008 is het zogenaamde bedrijfsrevisoraal verslag...
  Klik hier
 • Modellen - Inkoop eigen aandelen (nv)
  Inkoop eigen aandelen (nv)Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit mag maximum vijf jaar zijn) en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. Let op 1! De benodigde meerderheden verschillen voor de bvba en de nv. In een nv is een algemene vergadering...
  Klik hier
 • Modellen - Inkoop eigen aandelen (bvba)
  Inkoop eigen aandelen (bvba)Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit mag maximum vijf jaar zijn) en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. Om geldig te kunnen stemmen, gelden geen specifieke aanwezigheidsquora. Het gaat dus niet om een buitengewone...
  Klik hier
 • Modellen - Verkoopovereenkomst aandelen (met wijziging controle over de vennootschap)
  Verkoopovereenkomst aandelen Los van de prijs is het bij de aan- of verkoop van aandelen van groot belang dat u het naast de prijs ook eens wordt over de modaliteiten van de overeenkomst. Meer dan de prijsOvereenkomsten waarbij er aandelen overgedragen worden, gaan soms over grote sommen geld. Bovendien blijkt in de praktijk dat zij naderhand vaak aanleiding geven tot discussies en dit bv. omdat de koper in schijven zou betalen en hij na de eerste schijf niets meer betaalt of omdat de koper bv. meent dat hij...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 4 resultaten