Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 23 resultaten
 • Modellen - Modelstatuten vof
  Modelstatuten vofDe statuten vormen het fundament van een vennootschap. Hierin geven de oprichters aan waarom zij een vennootschap willen oprichten en hoe zij gaan samenwerken. Voor de oprichting van een vof bent u niet verplicht om een beroep te doen op een notaris. U kunt de statuten dus zelf opstellen of laten opstellen door uw boekhouder. Hiervoor kunt u ons model hanteren. 
  Klik hier
 • Modellen - Modelstatuten comm.v
  Modelstatuten comm.vDe statuten vormen het fundament van een vennootschap. Hierin geven de oprichters aan waarom zij een vennootschap willen oprichten en hoe zij gaan samenwerken. Voor de oprichting van een comm.v bent u niet verplicht om een beroep te doen op een notaris. U kunt de statuten dus zelf opstellen of laten opstellen door uw boekhouder. Hiervoor kunt u ons model hanteren.   
  Klik hier
 • Modellen - Managementovereenkomst (voor vennootschap)
  Managementovereenkomst (voor vennootschap)VoorbeeldU wenst voor uw bedrijf samen te werken met een manager die als zelfstandige of wellicht via een management­vennootschap managementprestaties zal leveren voor u of u bent zelf manager en u verhuurt uw diensten aan bedrijven. De overeenkomst die u dan kunt sluiten, kunt u hier terugvinden.Geviseerd?De controles op dergelijke managementactiviteiten, al dan niet via een managementvennootschap, zijn inderdaad verscherpt.De RSZ viseert deze managementdiensten 'op...
  Klik hier
 • Modellen - Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)
  Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de zaakvoerder (bvba) of de bestuurder (nv). In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag.Dit verslag wordt opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren of de aan de vennootschap verkochte goederen wel de geschatte waarde vertegenwoordigen.Ingevolge een KB van 8 oktober 2008 is het zogenaamde bedrijfsrevisoraal verslag...
  Klik hier
 • Modellen - Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)
  Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)Bij een quasi-inbreng moet er een bijzondere procedure gevolgd worden. In dat verband zal o.a. de algemene vergadering de quasi-inbreng moeten goedkeuren. Voor het opstellen van het verslag van zo'n vergadering kunt u ons model gebruiken.Wat? Er is sprake van een quasi-inbreng als een oprichter, een aandeelhouder of een zaak­voerder (bvba) dan wel een bestuurder (nv) binnen de twee jaar na de oprichting van de bvba of de nv iets uit zijn persoonlijke vermogen...
  Klik hier
 • Modellen - Aandelenregister
  AandelenregisterAandelen op naam (steeds in een bvba en soms in een nv) worden ingeschreven in een aandelenregister. AandelenregisterHet aandelenregister is een 'boek(je)' waarin staat welke aandelen (van een bepaald nummer tot een ander nummer) aan wie toebehoren. Wanneer er aandelen op naam van eigenaar veranderen door bv. een verkoop of een schenking, wordt dit genoteerd in het aandelenregister. U kunt u voor die registratie baseren op ons model. In de betere papierhandel zijn echter ook zulke aandelenregisters...
  Klik hier
 • Modellen - Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)
  Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een nv, kunt u ons model hanteren.Hoe dikwijls? De algemene vergadering binnen een nv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad van bestuur ook bijzondere of buitengewone (voor een notaris) algemene vergaderingen samenroepen (als er bv. een belangrijke beslissing genomen moet worden of op...
  Klik hier
 • Modellen - Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)
  Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een bvba, moet u strikte formaliteiten naleven. Gebruik daarom ons model van oproeping.Hoe dikwijls?De algemene vergadering binnen een bvba moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene ver­gadering doorgaat. Daarnaast kan de zaakvoerder ook bijzondere of buitengewone (voor een notaris) algemene vergaderingen samenroepen (als er bv....
  Klik hier
 • Modellen - Volmacht: algemene vergadering (bvba)
  Volmacht algemene vergadering (bvba)Elke aandeelhouder heeft meestal het recht om zich op de algemene vergadering van de bvba te laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij een volmacht geven conform ons voorbeeld.Let op 1! De statuten kunnen in een bvba het stemmen bij volmacht verbieden. De statuten kunnen ook de praktische modaliteiten van de vertegenwoordiging regelen. Bovendien kunnen de statuten voorzien dat er gestemd mag worden per brief.Let op 2! Vertegenwoordiging in een e-bvba is niet mogelijk.  
  Klik hier
 • Modellen - Aanwezigheidslijst (bvba)
  Aanwezigheidslijst (bvba)Om te noteren wie er allemaal aanwezig was op de algemene vergadering van een bvba, kunt u ons model van een aanwezigheidslijst gebruiken.AanwezigheidEr zijn voor gewone beslissingen (bv. het goedkeuren van de jaarrekeningen, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerders, enz.) geen aanwezigheidsvereisten (tenzij anders bepaald in de statuten). De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid: de helft plus één van de uit­gebrachte stemmen. Onthoudingen en...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 23 resultaten