Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten
 • Modellen - Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)
  Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)Bij een quasi-inbreng moet er een bijzondere procedure gevolgd worden. In dat verband zal o.a. de algemene vergadering de quasi-inbreng moeten goedkeuren. Voor het opstellen van het verslag van zo'n vergadering kunt u ons model gebruiken.Wat? Er is sprake van een quasi-inbreng als een oprichter, een aandeelhouder of een zaak­voerder (bvba) dan wel een bestuurder (nv) binnen de twee jaar na de oprichting van de bvba of de nv iets uit zijn persoonlijke vermogen...
  Klik hier
 • Modellen - Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)
  Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een nv, kunt u ons model hanteren.Hoe dikwijls? De algemene vergadering binnen een nv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad van bestuur ook bijzondere of buitengewone (voor een notaris) algemene vergaderingen samenroepen (als er bv. een belangrijke beslissing genomen moet worden of op...
  Klik hier
 • Modellen - Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)
  Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een bvba, moet u strikte formaliteiten naleven. Gebruik daarom ons model van oproeping.Hoe dikwijls?De algemene vergadering binnen een bvba moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene ver­gadering doorgaat. Daarnaast kan de zaakvoerder ook bijzondere of buitengewone (voor een notaris) algemene vergaderingen samenroepen (als er bv....
  Klik hier
 • Modellen - Volmacht: algemene vergadering (bvba)
  Volmacht algemene vergadering (bvba)Elke aandeelhouder heeft meestal het recht om zich op de algemene vergadering van de bvba te laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij een volmacht geven conform ons voorbeeld.Let op 1! De statuten kunnen in een bvba het stemmen bij volmacht verbieden. De statuten kunnen ook de praktische modaliteiten van de vertegenwoordiging regelen. Bovendien kunnen de statuten voorzien dat er gestemd mag worden per brief.Let op 2! Vertegenwoordiging in een e-bvba is niet mogelijk.  
  Klik hier
 • Modellen - Aanwezigheidslijst (bvba)
  Aanwezigheidslijst (bvba)Om te noteren wie er allemaal aanwezig was op de algemene vergadering van een bvba, kunt u ons model van een aanwezigheidslijst gebruiken.AanwezigheidEr zijn voor gewone beslissingen (bv. het goedkeuren van de jaarrekeningen, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerders, enz.) geen aanwezigheidsvereisten (tenzij anders bepaald in de statuten). De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid: de helft plus één van de uit­gebrachte stemmen. Onthoudingen en...
  Klik hier
 • Modellen - Notulen algemene vergadering (e-bvba)
  Notulen algemene vergadering (e-bvba)De term 'notulen' slaat op het verslag van de algemene vergadering van een vennootschap.RegisterAangezien er in een e-bvba maar één vennoot is die tevens zaakvoerder is, zal er in de e-bvba geen echte algemene vergadering gehouden worden. Wel zullen de be­­slissingen van de enige vennoot vermeld moeten worden in een register dat bij­gehouden wordt op de zetel van de vennootschap.  
  Klik hier
 • Modellen - Notulen algemene vergadering (bvba)
  Notulen algemene vergadering (bvba)Van elke algemene vergadering moet er een verslag opgemaakt worden (de zgn. notulen).Let op! Een exemplaar van de notulen moet bewaard worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.  
  Klik hier
 • Modellen - Aanwezigheidslijst (nv)
  Aanwezigheidslijst (nv)Om te noteren wie er allemaal aanwezig was op de algemene vergadering van een nv, kunt u ons model van een aanwezigheidslijst gebruiken.AanwezigheidEr zijn voor gewone beslissingen (bv. het goedkeuren van de jaarrekeningen, de benoeming en het ontslag van bestuurders, enz.) geen aanwezigheidsvereisten (tenzij anders bepaald in de statuten). De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid: de helft plus één van de uit­gebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen...
  Klik hier
 • Modellen - Notulen algemene vergadering (nv)
  Notulen algemene vergadering (nv)Van elke algemene vergadering moet er een verslag worden opgemaakt (de zgn. notulen). Dit verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau (bv. de voorzitter, de secretaris en twee stemmentellers) en door de vennoten die erom verzoeken.Let op! Een exemplaar van de notulen moet bewaard worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.  
  Klik hier
 • Modellen - Notulen tegenstrijdig belang (één zaakvoerder in bvba)
  Notulen tegenstrijdig belang (één zaakvoerder in bvba)Als er in een bvba met één zaakvoerder sprake is van een tegenstrijdig belang, dan dienen de vennoten zich op een algemene vergadering uit te spreken en een 'zaakvoerder ad hoc' aan te stellen die de beslissing verder uitvoert.TegenstrijdigDe (enige) zaakvoerder die een tegenstrijdig belang heeft, kan niet zelf een beslissing nemen. Hij moet dit melden aan de vennoten van de bvba voor er een besluit wordt genomen. Het tegen­strijdige belang wordt dan...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 14 resultaten