< Terug

Thema: Einde van de vennootschap

Aangifte schuldvordering (brief curator)

Aangifte schuldvordering

Als u schuldeiser bent van een handelaar (of een vennootschap) die failliet gaat, dan moet u aangifte doen van uw schuldvordering in het faillissement. Veelal moet die aangifte elektronisch gebeuren. In de gevallen dat een elektronische aangifte niet verplicht is, kunt u ons model gebruiken.

Aangifte indienen

Uw aangifte moet tijdig gebeuren, in principe binnen de maand na het faillissementsvonnis. U moet de aangifte elektronisch indienen. Dit doet u via de website https://www.regsol.be. Hier vindt u ook een handleiding hoe u te werk moet gaan.

De verplichting om uw schuldvordering elektronisch in te dienen geldt voor alle schuldeisers, met uitzondering van de natuurlijke personen die niet vertegenwoordigd worden door een advocaat en de rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn. Deze laatste schuldeisers kunnen nog steeds een ‘papieren’ aangifte doen. Concreet moeten zij deze aangifte aangetekend opsturen naar de curator of deze (tegen ontvangstbevestiging) op zijn kantoor afgeven. De curator zorgt vervolgens voor de verdere elektronische afhandeling van de schuldvordering.

Tip

Vergeet in uw aangifte niet te vermelden dat uw vordering ‘bevoorrecht’ is (lees: dat u voorrang krijgt op andere ‘gewone’ schuldeisers). Zo’n voorrecht kan er bv. zijn voor de niet betaalde verkoper (veelal van investeringsgoederen) of voor de niet betaalde verhuurder op de stofferingsgoederen.

Bewijs bijvoegen

Bij uw aangifte voegt u ook de stukken die uw vordering staven, zoals bv. de facturen, de aanmaningsbrieven, een eventuele dagvaarding of zelfs een vonnis.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878