< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 10.11.2020

Thema: Beheer en dagelijks bestuur

Managementovereenkomst (voor vennootschap)

Managementovereenkomst (voor vennootschap)

Voorbeeld

U wenst voor uw bedrijf samen te werken met een manager die als zelfstandige of wellicht via een management­vennootschap managementprestaties zal leveren voor u of u bent zelf manager en u verhuurt uw diensten aan bedrijven. De overeenkomst die u dan kunt sluiten, kunt u hier terugvinden.

Geviseerd?

De controles op dergelijke managementactiviteiten, al dan niet via een managementvennootschap, zijn inderdaad verscherpt.

De RSZ viseert deze managementdiensten ‘op zelfstandige basis’. Kan men aantonen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, dan kan de samenwerking naar een arbeidsrelatie geherkwalificeerd worden. Het feit dat die prestaties via een vennootschap uitgevoerd worden, zijn zeker geen garantie dat men buiten schot blijft.

De fiscus viseert specifiek de managementvennootschappen. In de mate dat de fiscus het beroepsmatige karakter van de aan de managementvennootschap uitbetaalde managementfees in vraag kan stellen en/of niet aangetoond kan worden welke prestaties er precies tegenover staan, kunnen die als beroepskosten verworpen worden.

Het komt er hoe dan ook op aan om een goede managementovereenkomst achter de hand te hebben en ervoor te zorgen dat de afspraken die op papier staan, in de praktijk ook nageleefd worden, om zo elke verdachtmaking te kunnen counteren. Ons model kan daarbij een goede leidraad zijn.

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878