< Terug

Thema: Algemene vergadering

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)

Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een nv, kunt u ons model hanteren.

Hoe dikwijls?

De algemene vergadering binnen een nv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad van bestuur ook bijzondere of buitengewone (voor een notaris) algemene vergaderingen samenroepen (als er bv. een belangrijke beslissing genomen moet worden of op verzoek van de aandeelhouders die 1/5 van het maatschappelijke kapitaal vertegen­woordigen).

Aandelen op naam

De uitnodiging wordt ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering verstuurd, bij voorkeur via een aangetekende brief. Het kan evenwel ook via een gewone brief of via e-mail of fax, op voorwaarde dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping te ontvangen via een ander communicatiemiddel (dan de aangetekende brief).

Aandelen op rekening

Als er aandelen op rekening (aandelen aan toonder die omgezet zijn in zgn. gedematerialiseerde aandelen) zijn die ingeschreven staan op naam van de kredietinstelling waar de rekening geopend werd, is de achterliggende eigenaar tot op zekere hoogte anoniem. De oproeping moet dan in principe gebeuren volgens de regels die vroeger golden voor de ‘aandelen aan toonder’. Dit houdt in dat de oproeping moet gebeuren via een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, ten minste acht dagen voor de vergadering. Daarnaast moet er nog tweemaal een aankondiging gebeuren in een nationaal blad en een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit met een tussentijd van ten minste acht dagen tussen de eerste en de tweede aankondiging. De tweede aankondiging moet minstens acht dagen voor de vergadering zijn.

Tip

De algemene vergadering kan ook zonder formaliteiten opgeroepen worden als alle aandeel­houders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij zich akkoord verklaren dat de oproeping op deze wijze gebeurt.

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878