< Terug

Thema: Algemene vergadering

Uitnodiging met agenda algemene vergadering NV (statuten nog niet aangepast aan WVV)

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (NV) statuten nog niet aangepast aan WVV

Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een NV, kunt u ons model hanteren.

Hoe dikwijls?

De algemene vergadering binnen een NV moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad van bestuur ook bijzondere of buitengewone (voor een notaris) algemene vergaderingen samenroepen (als er bv. een belangrijke beslissing genomen moet worden of op verzoek van de aandeelhouders die 1/10 van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen).

Hoe uit te nodigen?

De uitnodiging wordt ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering verstuurd, door middel van een aankondiging :

1° in het Belgisch Staatsblad;

2° in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van en goedkeuring over de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris;

bij voorkeur via een aangetekende brief. Het kan evenwel ook via een gewone brief of via e-mail of fax, op voorwaarde dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping te ontvangen via een ander communicatiemiddel (dan de aangetekende brief) en/of de statuten uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorzien.

Tip

De algemene vergadering kan ook zonder formaliteiten opgeroepen worden als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij zich akkoord verklaren dat de oproeping op deze wijze gebeurt.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878