< Terug

Thema: Aandeelhouders

Inkoop eigen aandelen (bvba)

Inkoop eigen aandelen (bvba)

Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit mag maximum vijf jaar zijn) en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.

Om geldig te kunnen stemmen, gelden geen specifieke aanwezigheidsquora. Het gaat dus niet om een buitengewone algemene vergadering. Wel zijn specifieke meerderheden nodig om tot zo’n inkoop te beslissen.

Let op 1!

De benodigde meerderheden verschillen voor de bvba en de nv. In de bvba is een dergelijk besluit maar aangenomen indien de helft van alle vennoten (dus niet alleen degenen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn), die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten (na aftrek van de in te kopen aandelen) voor stemmen.

Let op 2!

De inkoop van eigen aandelen is een specifieke constructie, die aan meerdere wettelijke voorwaarden gekoppeld is. Zo mag de waarde van de ingekochte aandelen strikt genomen niet hoger zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal.

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878