< Terug

Thema: Aandeelhouders

Inkoop eigen aandelen (nv)

Inkoop eigen aandelen (nv)

Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit mag maximum vijf jaar zijn) en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.

Let op 1!

De benodigde meerderheden verschillen voor de bvba en de nv. In een nv is een algemene vergadering nodig, waarbij dezelfde quora en meerderheidsvereisten spelen als voor een doelwijziging. Er kan dus maar geldig beslist worden indien de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is (én in het voorkomende geval de helft van het aantal winstbewijzen). Het besluit is maar aangenomen wanneer vier vijfde voor stemt.

Let op 2!

De inkoop van eigen aandelen is een specifieke constructie, die aan meerdere wettelijke voorwaarden gekoppeld is. Zo mag de waarde van de ingekochte aandelen strikt genomen niet hoger zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal.

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878