Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

Doorblader per thema (32)

Recentelijk toegevoegd en/of geactualiseerd

Notulen tegenstrijdig belang (één bestuurder in bv/nv)
Notulen tegenstrijdig belang (één zaakvoerder in bvba)Als er in een bvba met één zaakvoerder sprake is van een tegenstrijdig belang, dan dienen de vennoten zich op een algemene vergadering uit te spreken en een 'zaakvoerder ad hoc' aan te stellen die de beslissing verder uitvoert.TegenstrijdigDe... Lees meer...
DOWNLOADEN september 2019
Type: Model
Verplaatsing maatschappelijke zetel (bv - één bestuurder)
Verplaatsing maatschappelijke zetel (bvba - één zaakvoerder)Wie beslist?Er is in principe standaard voorzien dat de zetel verplaatst kan worden binnen het Vlaams gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest en dit door een beslissing van de zaak­voerder(s). U hoeft dus niet naar de notaris te stappen... Lees meer...
DOWNLOADEN september 2019
Type: Model
Verplaatsing maatschappelijke zetel (bv - college van bestuurders)
 Wie beslist?Er is in principe standaard voorzien dat de zetel verplaatst kan worden binnen het Vlaams gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest en dit door een beslissing van de bestuurder(s). U hoeft dus niet naar de notaris te stappen (voor een buitengewone algemene vergadering, om zo de statutair... Lees meer...
DOWNLOADEN september 2019
Type: Model
Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (nv)
Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de bestuurder van een nv. In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag. Dit verslag wordt meestal opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren of de... Lees meer...
DOWNLOADEN augustus 2019
Type: Model
Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (nv)
Bij een quasi-inbreng in een nv moet er een bijzondere procedure gevolgd worden. In dat verband zal o.a. de algemene vergadering de quasi-inbreng moeten goedkeuren. Voor het opstellen van het verslag van zo'n vergadering kunt u ons model gebruiken.Wat? Er is sprake van een quasi-inbreng als een oprichter,... Lees meer...
DOWNLOADEN augustus 2019
Type: Model
Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)
Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een nv, kunt u ons model hanteren.Hoe dikwijls? De algemene vergadering binnen een nv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad... Lees meer...
DOWNLOADEN augustus 2019
Type: Model
Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bv)
Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een bv, moet u strikte formaliteiten naleven. Gebruik daarom ons model van oproeping.Hoe dikwijls?De algemene vergadering binnen een bv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene... Lees meer...
DOWNLOADEN augustus 2019
Type: Model

Meest gebruikt

Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (nv)
Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de bestuurder van een nv. In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag. Dit verslag wordt meestal opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren of de... Lees meer...
DOWNLOADEN augustus 2019
Type: Model
Inkoop eigen aandelen (nv)
Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (nv)
Bij een quasi-inbreng in een nv moet er een bijzondere procedure gevolgd worden. In dat verband zal o.a. de algemene vergadering de quasi-inbreng moeten goedkeuren. Voor het opstellen van het verslag van zo'n vergadering kunt u ons model gebruiken.Wat? Er is sprake van een quasi-inbreng als een oprichter,... Lees meer...
DOWNLOADEN augustus 2019
Type: Model
Aandelenregister
Aandelen op naam (steeds in een bvba en soms in een nv) worden ingeschreven in een aandelenregister. AandelenregisterHet aandelenregister is een 'boek(je)' waarin staat welke aandelen (van een bepaald nummer tot een ander nummer) aan wie toebehoren. Wanneer er aandelen op naam van eigenaar veranderen... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inkoop eigen aandelen (bvba)
Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Verkoopovereenkomst aandelen (met wijziging controle over de vennootschap)
Verkoopovereenkomst aandelen Los van de prijs is het bij de aan- of verkoop van aandelen van groot belang dat u het naast de prijs ook eens wordt over de modaliteiten van de overeenkomst. Meer dan de prijsOvereenkomsten waarbij er aandelen overgedragen worden, gaan soms over grote sommen geld. Bovendien... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Volmacht: algemene vergadering (nv)
Volmacht algemene vergadering (nv)Elke aandeelhouder heeft het recht om zich op de algemene vergadering van de nv te laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij een volmacht geven conform ons voorbeeld.De statuten kunnen bij een nv het stemmen bij volmacht niet verbieden. De statuten kunnen wel de praktische... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model