Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

Doorblader per thema (32)

Meest gebruikt

Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)
Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de zaakvoerder (bvba) of de bestuurder (nv). In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag.Dit verslag wordt opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)
Bij een quasi-inbreng moet er een bijzondere procedure gevolgd worden. In dat verband zal o.a. de algemene vergadering de quasi-inbreng moeten goedkeuren. Voor het opstellen van het verslag van zo'n vergadering kunt u ons model gebruiken.Wat? Er is sprake van een quasi-inbreng als een oprichter, een... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inkoop eigen aandelen (nv)
Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Aandelenregister
Aandelen op naam (steeds in een bvba en soms in een nv) worden ingeschreven in een aandelenregister. AandelenregisterHet aandelenregister is een 'boek(je)' waarin staat welke aandelen (van een bepaald nummer tot een ander nummer) aan wie toebehoren. Wanneer er aandelen op naam van eigenaar veranderen... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Inkoop eigen aandelen (bvba)
Een inkoop van eigen aandelen kan maar gebeuren op basis van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap. De algemene vergadering beslist meer bepaald over het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen verleend wordt (dit... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Verkoopovereenkomst aandelen (met wijziging controle over de vennootschap)
Verkoopovereenkomst aandelen Los van de prijs is het bij de aan- of verkoop van aandelen van groot belang dat u het naast de prijs ook eens wordt over de modaliteiten van de overeenkomst. Meer dan de prijsOvereenkomsten waarbij er aandelen overgedragen worden, gaan soms over grote sommen geld. Bovendien... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)
Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een nv, kunt u ons model hanteren.Hoe dikwijls? De algemene vergadering binnen een nv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model