Modellen
Professioneel opgestelde documenten, formulieren en standaardbrieven om onmiddellijk te gebruiken.

< Terug

Algemene vergadering (9)

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)
Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een nv, kunt u ons model hanteren.Hoe dikwijls? De algemene vergadering binnen een nv moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone algemene vergadering doorgaat. Daarnaast kan de raad... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)
Om een algemene vergadering bijeen te roepen in een bvba, moet u strikte formaliteiten naleven. Gebruik daarom ons model van oproeping.Hoe dikwijls?De algemene vergadering binnen een bvba moet minstens één keer per jaar samenkomen. In de statuten staat er vermeld op welke dag en op welk uur de gewone... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Volmacht: algemene vergadering (bvba)
Volmacht algemene vergadering (bvba)Elke aandeelhouder heeft meestal het recht om zich op de algemene vergadering van de bvba te laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij een volmacht geven conform ons voorbeeld.Let op 1! De statuten kunnen in een bvba het stemmen bij volmacht verbieden. De statuten kunnen... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Aanwezigheidslijst (bvba)
Om te noteren wie er allemaal aanwezig was op de algemene vergadering van een bvba, kunt u ons model van een aanwezigheidslijst gebruiken.AanwezigheidEr zijn voor gewone beslissingen (bv. het goedkeuren van de jaarrekeningen, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerders, enz.) geen aanwezigheidsvereisten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Volmacht: algemene vergadering (nv)
Volmacht algemene vergadering (nv)Elke aandeelhouder heeft het recht om zich op de algemene vergadering van de nv te laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij een volmacht geven conform ons voorbeeld.De statuten kunnen bij een nv het stemmen bij volmacht niet verbieden. De statuten kunnen wel de praktische... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Notulen algemene vergadering (e-bvba)
De term 'notulen' slaat op het verslag van de algemene vergadering van een vennootschap.RegisterAangezien er in een e-bvba maar één vennoot is die tevens zaakvoerder is, zal er in de e-bvba geen echte algemene vergadering gehouden worden. Wel zullen de be­­slissingen van de enige vennoot vermeld... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Notulen algemene vergadering (bvba)
Van elke algemene vergadering moet er een verslag opgemaakt worden (de zgn. notulen).Let op! Een exemplaar van de notulen moet bewaard worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.   Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Aanwezigheidslijst (nv)
Om te noteren wie er allemaal aanwezig was op de algemene vergadering van een nv, kunt u ons model van een aanwezigheidslijst gebruiken.AanwezigheidEr zijn voor gewone beslissingen (bv. het goedkeuren van de jaarrekeningen, de benoeming en het ontslag van bestuurders, enz.) geen aanwezigheidsvereisten... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model
Notulen algemene vergadering (nv)
Van elke algemene vergadering moet er een verslag worden opgemaakt (de zgn. notulen). Dit verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau (bv. de voorzitter, de secretaris en twee stemmentellers) en door de vennoten die erom verzoeken.Let op! Een exemplaar van de notulen moet bewaard worden... Lees meer...
DOWNLOADEN
Type: Model