Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 88 resultaten
 • Rekentools - Berekening registratierechten op gemengde inbreng
  Brengt u een beroepsmatig pand in als kapitaal in uw vennootschap, dan moeten daarop in principe geen registratierechten betaald worden, maar slechts het vast recht van € 50. Wordt dat pand niet volledig in aandelen vergoed, dan moeten er op een stuk van dat pand wel 10% of 12,50% registratierechten betaald worden. Het is echter niet altijd eenvoudig om in dat geval de registratierechten correct te berekenen.
  Klik hier
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2020
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Bedrijfswagen vs. verhoging brutoloon
  De terbeschikkingstelling aan werknemers van een bedrijfswagen, die ze ook privé mogen gebruiken, blijft in principe een interessante 'alternatieve' verloningstechniek. Het kan echter voorkomen dat een bedrijfswagen voor de werknemer zelf (om welke reden dan ook) geen nut heeft. In zo'n geval stelt u zich misschien de vraag of en in welke mate er een loonsverhoging toegekend kan worden. Daarbij kunt u bv. uitgaan van hetzij een gelijkblijvende loonkost bij de werkgever hetzij een gelijkblijvend netto-inkomen...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2020
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Sinds 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven.
  Klik hier
 • Rekentools - Fiscale aftrekbaarheid autokosten - nieuwe regels vanaf 2020
  Het percentage waaraan u de autokosten kunt aftrekken, zal vanaf 2020 afhangen van de concrete CO2-uitstoot van een wagen (en niet langer van ‘vaste CO2-schijven’). Deze nieuwe berekening, aan de hand van de zgn. gramformule, zal in principe ook gelden voor uw huidige wagen. Welke gevolgen zal dat hebben? Met deze rekentool kunt u nagaan met hoeveel de fiscale aftrekbaarheid van uw auto daalt.
  Klik hier
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen voor en na de hervormingen
  Leasebudgetten bepaalt u het best op basis van een 'Total Cost of Ownership' voor het bedrijf. U houdt zo onder meer rekening met de aftrekbaarheid van de autokosten, de btw en de CO2-bijdrage. Gebruik deze rekentool om de totale nettokostprijs van een auto te berekenen. U krijgt een overzicht van het effect van de hervormingen aangaande firmawagens op deze nettokostprijs.
  Klik hier
 • Rekentools - Cash for car 2020
  Werknemers die nu beschikken over een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, kunnen deze volgens het systeem van de 'mobiliteitsvergoeding' onder bepaalde voorwaarden inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash (gebaseerd op de cataloguswaarde) dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Weliswaar enkel op voorwaarde dat de werkgever hen daartoe de mogelijkheid biedt. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen voorlopig niet instappen in het systeem van de mobiliteitsvergoeding. Een werknemer die...
  Klik hier
 • Rekentools - Gemiddelde brandstofprijzen - inkomstenjaar 2019
  Bewijst u voor uw aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020 - inkomstenjaar 2019 uw werkelijke beroepskosten, dan kunt u onder meer de brandstofkosten voor uw beroepsmatige verplaatsingen (niet voor uw woon-werkverkeer) in rekening brengen. Aan de hand van de tool kunt u snel uitrekenen hoeveel de brandstofkosten voor inkomstenjaar 2019 bedragen in uw concrete situatie.
  Klik hier
 • Rekentools - Gespreide taxatie meerwaarde op auto's
  U heeft n.a.v. het autosalon een nieuwe auto gekocht en u verkoopt uw oude auto met een meerwaarde. Die meerwaarde is dan slechts belastbaar in de mate dat de kosten van uw auto aftrekbaar waren. Is uw auto aan verschillende aftrekbeperkingen onderworpen geweest, dan moet u een gemiddelde berekenen. Bovendien moet de verkoopprijs in dezelfde verhouding herbelegd worden om de gespreide taxatie te genieten. Met deze tool berekent u de belastbare meerwaarde en hoeveel u moet 'herbeleggen' om de gespreide taxatie...
  Klik hier
 • Rekentools - Sociale bijdragen starters in hoofdberoep
  Geef het geschatte jaarinkomen dat de starter in hoofdberoep zal behalen in zijn startjaar. De tool geeft dan weer hoeveel sociale bijdragen er verschuldigd zullen zijn, rekening houdend met het kwartaal waarin de activiteit als zelfstandige gestart wordt.
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 88 resultaten