Resultaten

 
Resultaat 1 van 9 resultaten
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire beroepskosten of bewezen beroepskosten – inkomstenjaar 2019
  Wordt u privé belast op een voordeel van alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werk-verplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel van alle aard auto.  Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait dan wel uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen...
  Klik hier
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen voor en na de hervormingen
  Leasebudgetten bepaalt u het best op basis van een 'Total Cost of Ownership' voor het bedrijf. U houdt zo onder meer rekening met de aftrekbaarheid van de autokosten, de btw en de CO2-bijdrage. Gebruik deze rekentool om de totale nettokostprijs van een auto te berekenen. U krijgt een overzicht van het effect van de hervormingen aangaande firmawagens op deze nettokostprijs.
  Klik hier
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2018
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Gemiddelde brandstofprijzen - inkomstenjaar 2018
  Bewijst u voor uw aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 - inkomstenjaar 2018 uw werkelijke beroepskosten, dan kunt u onder meer de brandstofkosten voor uw beroepsmatige verplaatsingen (niet voor uw woon-werkverkeer) in rekening brengen. Aan de hand van de tool kunt u snel uitrekenen hoeveel de brandstofkosten voor inkomstenjaar 2018 bedragen in uw concrete situatie.
  Klik hier
 • Rekentools - Geschenken voor zakenrelaties of personeel
  De eindejaarsperiode is traditioneel het moment om bepaalde zakenrelaties en uw personeel een cadeau te geven. In principe zijn dit uitgaven die u doet in het kader van uw beroepsactiviteit en kunt u ze dus ook fiscaal inbrengen. Er gelden echter niet altijd dezelfde regels en beperkingen voor de belastingen als voor de btw. Bovendien kan het geven van een geschenk in bepaalde gevallen ook fiscale gevolgen hebben voor uw zakenrelatie of uw personeel. Met deze rekentool kunt u het volgende berekenen: In welke...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire beroepskosten of bewezen beroepskosten – inkomstenjaar 2018
  Wordt u privé belast op een voordeel alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werkverplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel alle aard auto. Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait of uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen om zo uw voordeel...
  Klik hier
 • Rekentools - Gemiddelde brandstofprijzen - inkomstenjaar 2017
  Bewijst u voor uw aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018 - inkomstenjaar 2017 uw werkelijke beroepskosten, dan kunt u onder meer de brandstofkosten voor uw beroepsmatige verplaatsingen (niet voor uw woon-werkverkeer) in rekening brengen. Aan de hand van de tool kunt u snel uitrekenen hoeveel de brandstofkosten voor inkomstenjaar 2017 bedragen in uw concrete situatie.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire beroepskosten of bewezen beroepskosten – inkomstenjaar 2017
  Wordt u privé belast op een voordeel alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werkverplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel alle aard auto.  Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait of uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen om zo uw voordeel...
  Klik hier
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen - inkomstenjaar 2014
  De finale kost van een firmawagen wordt lang niet alleen bepaald door de aankoop- of leasingprijs, maar ook door het fiscaal regime ervan. Een belangrijke rol hierin speelt de CO2-uitstoot: hoe lager die is, hoe hoger de fiscale aftrekbaarheid, hoe lager de CO2-taks voor de RSZ en hoe lager het belastbaar voordeel voor het privégebruik. Het kan zelfs zover gaan dat een wagen die duurder is in aankoop of leasing, finaal toch goedkoper uitvalt doordat hij een lage CO2-uitstoot heeft. Daarom is het belangrijk...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 9 resultaten