Resultaten

 
Resultaat 1 van 6 resultaten
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2019
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst vóór en na aanpassing formule
  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. Deze factor verschilde vroeger naargelang de woning ter beschikking gesteld werd door een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon. Onder invloed van recente rechtspraak, die dit onderscheid discriminerend vond, werd deze factor gewijzigd. Voor inkomstenjaar 2018 bedraagt deze factor voor iedereen 1 (voorlopige regeling - Circ....
  Klik hier
 • Rekentools - Bedrijfswagen vs. verhoging brutoloon
  De terbeschikkingstelling aan werknemers van een bedrijfswagen, die ze ook privé mogen gebruiken, blijft in principe een interessante 'alternatieve' verloningstechniek. Het kan echter voorkomen dat een bedrijfswagen voor de werknemer zelf (om welke reden dan ook) geen nut heeft. In zo'n geval stelt u zich misschien de vraag of en in welke mate er een loonsverhoging toegekend kan worden. Daarbij kunt u bv. uitgaan van hetzij een gelijkblijvende loonkost bij de werkgever hetzij een gelijkblijvend netto-inkomen...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2015
  Hybride en elektrische auto's zijn in trek. Met onze rekentool berekent u uw privé belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2015 voor een dergelijke auto.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2014
  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning, wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. De regering heeft deze factor nu verhoogd voor gebouwen met een ki groter dan € 745. Wie gratis verwarming en/of elektriciteit geniet, wordt belast op een forfaitair bedrag dat eveneens verhoogd werd. Bereken aan de hand van deze rekentool uw voordeel voor inkomstenjaar 2014.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2014
  Voor de berekening van uw voordeel 'gratis auto' moet u niet enkel rekening houden met de cataloguswaarde ervan, maar ook met de CO2-uitstoot en de zgn. referentie-CO2-uitstoot die ieder jaar bij KB bekendgemaakt worden. Nu voor inkomstenjaar 2014 de referentie-uitstoot gepubliceerd is, kunt u met deze tool berekenen hoeveel uw voordeel 'gratis auto' voor 2014 bedraagt.
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 6 resultaten