Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten
 • Rekentools - Extra loon of een dividend opnemen - inkomstenjaar 2019
  Het algemeen tarief rv op dividenden is sinds 1 januari 2017 opgetrokken naar 30%. In bepaalde omstandigheden kunt u echter van een verlaagd tarief rv genieten. Wanneer is extra geld uit uw vennootschap halen via een dividend dan nog goedkoper dan de opname van een extra loon? Deze tool vertrekt van een budget binnen uw vennootschap voor een extra uitkering. Neemt u die op als loon of als dividend? Misschien is een combinatie van beide wel interessant! Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit....
  Klik hier
 • Rekentools - Beleggen in uw vennootschap vanuit fiscaal oogpunt
  Beleggen in uw vennootschap is fiscaal gezien niet te vergelijken met privé beleggen. Mede daardoor bestaan er voor vennootschappen, naast de 'klassieke' beleggingen, ook producten toegespitst op de specifieke fiscale regels voor vennootschappen. Vanaf aanslagjaar 2019, verbonden met een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018, is de fiscale vrijstelling voor gerealiseerde meerwaarden op aandelen gekoppeld aan de DBI-voorwaarden. Hierdoor wint de DBI-bevek terug aan belangstelling doordat...
  Klik hier
 • Rekentools - Terugbetaling kapitaal vanaf 1 januari 2018 onder het oude Wetboek Vennootschappen
  Vanaf 1 januari 2018 heeft u niet langer de quasi volledige vrijheid om uitkeringen uit het eigen vermogen op het gestort kapitaal aan te rekenen, om zo aan de roerende voorheffing te ontsnappen. De terugbetaling van kapitaal zal voor fiscale doeleinden verhoudingsgewijs aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en de uitkeerbare reserves. In de mate van aanrekening op de uitkeerbare reserves zal roerende voorheffing verschuldigd zijn. U kunt toenemende complexiteit vermijden door ervoor te zorgen...
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon opnemen na de hervorming van de vennootschapsbelasting
  De hervorming van de vennootschapsbelasting verhoogt het absoluut plafond voor de vereiste minimumbezoldiging aan ten minste één bedrijfsleider-natuurlijk persoon van € 36.000 naar € 45.000. Verder zullen enkel kmo-vennootschappen (art. 15 § 1-6 Wetboek Vennootschappen) die o.a. voldoen aan de vereiste minimumbezoldiging nog een verlaagd tarief kunnen genieten. Bij onvoldoende bezoldigingen zal de kmo-vennootschap bijgevolg het verlaagd tarief kwijtspelen. Verder zal er bij onvoldoende bezoldiging (zowel...
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon of een dividend opnemen - inkomstenjaar 2018
  Het algemeen tarief rv op dividenden is sinds 1 januari 2017 opgetrokken naar 30%. In bepaalde omstandigheden kunt u echter van een verlaagd tarief rv genieten. Wanneer is extra geld uit uw vennootschap halen via een dividend dan nog goedkoper dan de opname van een extra loon? Deze tool vertrekt van een budget binnen uw vennootschap voor een extra uitkering. Neemt u die op als loon of als dividend? Misschien is een combinatie van beide wel interessant! Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit....
  Klik hier
 • Rekentools - Hoeveel rv betaalt u op uw dividend? - inkomstenjaar 2018 of later
  De voorbije jaren zijn de tarieven van de roerende voorheffing (rv) verschillende keren gewijzigd. O.a. door de invoering van de zgn. liquidatiereserve is het bijzonder moeilijk geworden om nog een correct zicht te hebben op het tarief van de rv dat verschuldigd is op een dividend dat uw vennootschap uitkeert. Afhankelijk van de 'wachttijd' kan het tarief namelijk sterk verschillen. Bovendien bestaan er naast het 'gewone' tarief van 30% voor dividenden ook nog 'gunsttarieven' van 20% en 15%, wat het allemaal...
  Klik hier
 • Rekentools - Cashoverschotten beleggen in de vennootschap
  Heeft uw vennootschap een groot bedrag weken of maanden niet nodig, dan kan het interessant zijn om die 'cashoverschotten' voor een korte periode te beleggen. Er bestaan immers specifieke beleggingen op korte termijn die een hoger rendement opleveren dan de gewone zichtrekening. Met deze rekentool kunt u voor twee beleggingen het nettorendement berekenen en vergelijken.
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van uw interesten - inkomstenjaar 2018
  Interesten vragen aan uw vennootschap voor een lening die u heeft toegestaan of een schuldvordering die geboekt staat op de rekening-courant, is vanuit fiscaal oogpunt interessanter dan bv. loon uit te keren. Maar er zijn regels die gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze interesten niet geherkwalificeerd worden en belast worden als dividenden. Deze tool laat u toe om het meest optimale bedrag en interestpercentage te berekenen, rekening houdend met de regels die van toepassing zijn voor aanslagjaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon of een dividend opnemen - inkomstenjaar 2017
  Het algemeen tarief rv op dividenden is sinds 1 januari 2017 opgetrokken naar 30%. In bepaalde omstandigheden kunt u echter van een verlaagd tarief rv genieten. Wanneer is extra geld uit uw vennootschap halen via een dividend dan nog goedkoper dan de opname van een extra loon?Deze tool vertrekt van een budget binnen uw vennootschap voor een extra uitkering. Neemt u die op als loon of als dividend? Misschien is een combinatie van beide wel interessant! Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit. De...
  Klik hier
 • Rekentools - Hoeveel rv betaalt u op uw dividend? - inkomstenjaar 2017
  De voorbije jaren zijn de tarieven van de roerende voorheffing (rv) verschillende keren gewijzigd. O.a. door de invoering van de zgn. liquidatiereserve is het bijzonder moeilijk geworden om nog een correct zicht te hebben op het tarief van de rv dat verschuldigd is op een dividend dat uw vennootschap uitkeert. Afhankelijk van de 'wachttijd' kan het tarief namelijk sterk verschillen. Bovendien bestaan er naast het 'gewone' tarief van 30% voor dividenden ook nog 'gunsttarieven' van 20% en 15%, wat het allemaal...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten