Resultaten

 
Resultaat 1 van 4 resultaten
 • Rekentools - Kapitaalvermindering vanaf 1 januari 2018
  Vanaf 1 januari 2018 heeft u niet langer de quasi volledige vrijheid om uitkeringen uit het eigen vermogen op het gestort kapitaal aan te rekenen, om zo aan de roerende voorheffing te ontsnappen. De kapitaalvermindering zal voor fiscale doeleinden verhoudingsgewijs aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en de uitkeerbare reserves. In de mate van aanrekening op de uitkeerbare reserves zal roerende voorheffing verschuldigd zijn. U kunt toenemende complexiteit vermijden door ervoor te zorgen dat er...
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van uw interesten - inkomstenjaar 2018
  Interesten vragen aan uw vennootschap voor een lening die u heeft toegestaan of een schuldvordering die geboekt staat op de rekening-courant, is vanuit fiscaal oogpunt interessanter dan bv. loon uit te keren. Maar er zijn regels die gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze interesten niet geherkwalificeerd worden en belast worden als dividenden. Deze tool laat u toe om het meest optimale bedrag en interestpercentage te berekenen, rekening houdend met de regels die van toepassing zijn voor aanslagjaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van uw interesten - inkomstenjaar 2017
  Interesten vragen aan uw vennootschap voor een lening die u heeft toegestaan of een schuldvordering die geboekt staat op de rekening-courant, is vanuit fiscaal oogpunt interessanter dan bv. loon uit te keren. Maar er zijn regels die gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze interesten niet geherkwalificeerd worden en belast worden als dividenden. Deze tool laat u toe om het meest optimale bedrag en interestpercentage te berekenen, rekening houdend met de regels die van toepassing zijn voor aanslagjaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van uw interesten - inkomstenjaar 2014
  Interesten vragen aan uw vennootschap voor de leningen die u haar verstrekt heeft of voor het geld dat u nog te goed heeft op uw rekening-courant, is fiscaal gezien veel interessanter dan bv. een loon opnemen. Wel moeten er bepaalde spelregels in acht genomen worden om te vermijden dat de interesten fiscaal gezien beschouwd worden als dividenden. Met deze rekentool berekent u zelf het optimale bedrag aan interesten.
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 4 resultaten