Resultaten

 
Resultaat 1 van 7 resultaten
 • Rekentools - Rendement tax shelter audiovisuele werken - aanslagjaar 2020
  Een investeerder kan zowel een audiovisueel werk als een podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) financieren door middel van een tax shelter. Het rendement van dergelijke tax shelter-investering wordt bij Wet bepaald en is onafhankelijk van het commerciële succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel (afhankelijk van het investeringsbedrag, het belastbaar resultaat en de specifieke fiscale situatie) en een bijkomende prefinancieringsvergoeding (gebaseerd op het Euribor-tarief...
  Klik hier
 • Rekentools - Rendement tax shelter audiovisuele werken - aanslagjaar 2021
  Een investeerder kan zowel een audiovisueel werk als een podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) financieren door middel van een tax shelter. Het rendement van dergelijke tax shelter-investering wordt bij Wet bepaald en is onafhankelijk van het commerciële succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel (afhankelijk van het investeringsbedrag, het belastbaar resultaat en de specifieke fiscale situatie) en een bijkomende prefinancieringsvergoeding (gebaseerd op het Euribor-tarief...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2017
  Voor het aanslagjaar 2018 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2017), resp. 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 0,737% op het eventueel te corrigeren eigen vermogen van...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2019
  Voor aanslagjaar 2020 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2019), resp. 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,226% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2018
  Voor aanslagjaar 2019 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,246% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin...
  Klik hier
 • Rekentools - Rendement tax shelter audiovisuele werken - aanslagjaar 2019
  Een investeerder kan zowel een audiovisueel werk als een podiumwerk (theater, ballet, opera, enz.) financieren door middel van een taxshelter. Het rendement van een dergelijke taxshelterinvestering wordt bij wet bepaald en is onafhankelijk van het commerciële succes van het werk. Dit rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel (afhankelijk van het investeringsbedrag, het belastbaar resultaat en de specifieke fiscale situatie) en een bijkomende prefinancieringsvergoeding (gebaseerd op het Euribor-tarief...
  Klik hier
 • Rekentools - Vrijstelling sociaal passief
  Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een fiscale vrijstelling voor sociaal passief genieten. De vrijstelling kan niet integraal benut worden in het belastbaar tijdperk waarin het recht hierop ontstaat, maar ze moet gespreid worden over vijf belastbare tijdperken. De ontstane vrijstelling is (per jaar) gelijk aan drie weken bezoldiging voor wat betreft het zesde tot en met het twintigste begonnen dienstjaar (na 1 januari 2014) van een werknemer, en één week vanaf het 21ste begonnen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 7 resultaten