Resultaten

 
Resultaat 1 van 3 resultaten
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2018
  Voor aanslagjaar 2019 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,246% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2017
  Voor het aanslagjaar 2018 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2017), resp. 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 0,737% op het eventueel te corrigeren eigen vermogen van...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interest- of investeringsaftrek + investeringsreserve - inkomstenjaar 2014
  Sinds 1 januari 2014 is de gewone investeringsaftrek tijdelijk opnieuw ingevoerd voor kmo's. Wie van het systeem gebruik maakt, verliest wel het recht op notionele interestaftrek. De investeringsaftrek kan daarentegen wel gecombineerd worden met het aanleggen van een investeringsreserve.
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 3 resultaten