Resultaten

 
Resultaat 1 van 1 resultaten
  • Rekentools - Vrijstelling sociaal passief
    Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een fiscale vrijstelling voor sociaal passief genieten. De vrijstelling kan niet integraal benut worden in het belastbaar tijdperk waarin het recht hierop ontstaat, maar ze moet gespreid worden over vijf belastbare tijdperken. De ontstane vrijstelling is (per jaar) gelijk aan drie weken bezoldiging voor wat betreft het zesde tot en met het twintigste begonnen dienstjaar (na 1 januari 2014) van een werknemer, en één week vanaf het 21ste begonnen...
    Klik hier
 
Resultaat 1 van 1 resultaten