Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten
 • Rekentools - Beleggen in uw vennootschap vanuit fiscaal oogpunt
  Beleggen in uw vennootschap is fiscaal gezien niet te vergelijken met privé beleggen. Mede daardoor bestaan er voor vennootschappen, naast de 'klassieke' beleggingen, ook producten toegespitst op de specifieke fiscale regels voor vennootschappen. Vanaf aanslagjaar 2019, verbonden met een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018, is de fiscale vrijstelling voor gerealiseerde meerwaarden op aandelen gekoppeld aan de DBI-voorwaarden. Hierdoor wint de DBI-bevek terug aan belangstelling doordat...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2017
  Voor het aanslagjaar 2018 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2017), resp. 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 0,737% op het eventueel te corrigeren eigen vermogen van...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2019
  Voor aanslagjaar 2020 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2019), resp. 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,226% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2018
  Voor aanslagjaar 2019 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,246% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2019
  Vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) is de zgn. notionele interestaftrek hervormd. Voortaan wordt de notionele interestaftrek slechts toegestaan ten belope van één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin van het huidig boekjaar enerzijds t.a.v. bij het begin van het vijfde voorgaande boekjaar anderzijds. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder...
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van uw interesten - inkomstenjaar 2019
  Interesten vragen aan uw vennootschap voor een lening die u toegestaan heeft of een schuldvordering die geboekt is op uw rekening-courant, is vanuit fiscaal oogpunt interessanter dan loon uit te keren. Maar er zijn regels die gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze interesten niet geherkwalificeerd worden in dividenden en zo belast worden. Deze tool laat u toe het meest optimale bedrag te berekenen, rekening houdend met de regels die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2020.
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2018
  Vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) is de zgn. notionele interestaftrek hervormd. Voortaan wordt de notionele interestaftrek slechts toegestaan ten belope van één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin van het huidig boekjaar enerzijds en bij het begin van het vijfde voorgaande boekjaar anderzijds. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder buitenlandse...
  Klik hier
 • Rekentools - Cashoverschotten beleggen in de vennootschap
  Heeft uw vennootschap een groot bedrag weken of maanden niet nodig, dan kan het interessant zijn om die 'cashoverschotten' voor een korte periode te beleggen. Er bestaan immers specifieke beleggingen op korte termijn die een hoger rendement opleveren dan de gewone zichtrekening. Met deze rekentool kunt u voor twee beleggingen het nettorendement berekenen en vergelijken.
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van uw interesten - inkomstenjaar 2018
  Interesten vragen aan uw vennootschap voor een lening die u heeft toegestaan of een schuldvordering die geboekt staat op de rekening-courant, is vanuit fiscaal oogpunt interessanter dan bv. loon uit te keren. Maar er zijn regels die gevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze interesten niet geherkwalificeerd worden en belast worden als dividenden. Deze tool laat u toe om het meest optimale bedrag en interestpercentage te berekenen, rekening houdend met de regels die van toepassing zijn voor aanslagjaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2017
  Sinds aanslagjaar 2007 is de zgn. notionele interesaftrek van kracht. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder buitenlandse vaste inrichting) bedraagt voor aanslagjaar 2018. Kunt u uw notionele interestaftrek van het aanslagjaar zelf niet volledig opgebruiken, dan bent u dat overschot kwijt. Uw oude, niet-opgebruikte NI van vóór aanslagjaar 2013 blijft wel nog overdraagbaar voor maximaal zeven boekjaren. 
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten