Resultaten

 
Resultaat 1 van 7 resultaten
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2017
  Voor het aanslagjaar 2018 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2017), resp. 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 0,737% op het eventueel te corrigeren eigen vermogen van...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2019
  Voor aanslagjaar 2020 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2019), resp. 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,226% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2018
  Voor aanslagjaar 2019 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,246% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2019
  Vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) is de zgn. notionele interestaftrek hervormd. Voortaan wordt de notionele interestaftrek slechts toegestaan ten belope van één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin van het huidig boekjaar enerzijds t.a.v. bij het begin van het vijfde voorgaande boekjaar anderzijds. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2018
  Vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) is de zgn. notionele interestaftrek hervormd. Voortaan wordt de notionele interestaftrek slechts toegestaan ten belope van één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin van het huidig boekjaar enerzijds en bij het begin van het vijfde voorgaande boekjaar anderzijds. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder buitenlandse...
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2017
  Sinds aanslagjaar 2007 is de zgn. notionele interesaftrek van kracht. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder buitenlandse vaste inrichting) bedraagt voor aanslagjaar 2018. Kunt u uw notionele interestaftrek van het aanslagjaar zelf niet volledig opgebruiken, dan bent u dat overschot kwijt. Uw oude, niet-opgebruikte NI van vóór aanslagjaar 2013 blijft wel nog overdraagbaar voor maximaal zeven boekjaren. 
  Klik hier
 • Rekentools - Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2016
  Sinds aanslagjaar 2007 is de zgn. notionele interestaftrek van kracht. Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek uw vennootschap (zonder buitenlandse vaste inrichting) bedraagt voor aanslagjaar 2017. Kunt u uw notionele interestaftrek van het aanslagjaar 2013 en later niet volledig opgebruiken, dan bent u het overschot voortaan kwijt. Uw oude, niet-opgebruikte notionele interestaftrek van vóór aanslagjaar 2013 blijft wel nog overdraagbaar voor maximaal zeven boekjaren.
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 7 resultaten