Resultaten

 
Resultaat 1 van 7 resultaten
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2019
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2019 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,57 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2019 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon of een dividend opnemen - inkomstenjaar 2019
  Het algemeen tarief rv op dividenden is sinds 1 januari 2017 opgetrokken naar 30%. In bepaalde omstandigheden kunt u echter van een verlaagd tarief rv genieten. Wanneer is extra geld uit uw vennootschap halen via een dividend dan nog goedkoper dan de opname van een extra loon? Deze tool vertrekt van een budget binnen uw vennootschap voor een extra uitkering. Neemt u die op als loon of als dividend? Misschien is een combinatie van beide wel interessant! Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit....
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon of een dividend opnemen - inkomstenjaar 2018
  Het algemeen tarief rv op dividenden is sinds 1 januari 2017 opgetrokken naar 30%. In bepaalde omstandigheden kunt u echter van een verlaagd tarief rv genieten. Wanneer is extra geld uit uw vennootschap halen via een dividend dan nog goedkoper dan de opname van een extra loon? Deze tool vertrekt van een budget binnen uw vennootschap voor een extra uitkering. Neemt u die op als loon of als dividend? Misschien is een combinatie van beide wel interessant! Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit....
  Klik hier
 • Rekentools - Loon verdelen over u en uw partner - inkomstenjaar 2019
  Bent u samen met uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner bedrijfsleider in een vennootschap, dan betaalt u beiden belastingen en sociale bijdragen op het loon dat u opneemt. Aan de hand van deze tool kunt u nagaan hoe u het loon dat er in totaal opgenomen wordt, het best verdeelt tussen u beiden om zo weinig mogelijk fiscale en sociale lasten te betalen.
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon opnemen na de hervorming van de vennootschapsbelasting
  De hervorming van de vennootschapsbelasting verhoogt het absoluut plafond voor de vereiste minimumbezoldiging aan ten minste één bedrijfsleider-natuurlijk persoon van € 36.000 naar € 45.000. Verder zullen enkel kmo-vennootschappen (art. 15 § 1-6 Wetboek Vennootschappen) die o.a. voldoen aan de vereiste minimumbezoldiging nog een verlaagd tarief kunnen genieten. Bij onvoldoende bezoldigingen zal de kmo-vennootschap bijgevolg het verlaagd tarief kwijtspelen. Verder zal er bij onvoldoende bezoldiging (zowel...
  Klik hier
 • Rekentools - Loon verdelen over u en uw partner - inkomstenjaar 2018
  Bent u samen met uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner bedrijfsleider in een vennootschap, dan betaalt u beiden belastingen en sociale bijdragen op het loon dat u opneemt. Aan de hand van deze tool kunt u nagaan hoe u het loon dat er in totaal opgenomen wordt, het best verdeelt tussen u beiden om zo weinig mogelijk fiscale en sociale lasten te betalen.
  Klik hier
 • Rekentools - Extra loon of een dividend opnemen - inkomstenjaar 2017
  Het algemeen tarief rv op dividenden is sinds 1 januari 2017 opgetrokken naar 30%. In bepaalde omstandigheden kunt u echter van een verlaagd tarief rv genieten. Wanneer is extra geld uit uw vennootschap halen via een dividend dan nog goedkoper dan de opname van een extra loon?Deze tool vertrekt van een budget binnen uw vennootschap voor een extra uitkering. Neemt u die op als loon of als dividend? Misschien is een combinatie van beide wel interessant! Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit. De...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 7 resultaten