Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 11 resultaten
 • Rekentools - Gebouw uit de vennootschap halen
  Heeft u een gebouw in uw vennootschap ondergebracht of bent u dat van plan, dan is het belangrijk om te weten hoe u later het gebouw terug uit de vennootschap kunt halen en welke gevolgen dit heeft. Deze rekentool geeft u voor uw concrete situatie een zicht op de geldstromen en op de fiscale afwikkeling op vlak van inkomstenbelastingen, btw en/of registratierechten zowel bij de vennootschap als bij u (als aandeelhouder) privé. Er zijn drie situaties die u kunt uitrekenen om een gebouw uit de vennootschap te...
  Klik hier
 • Rekentools - Berekening van de waarde van het vruchtgebruik
  Vruchtgebruikconstructies zijn doorgaans een doorn in het oog van de fiscus. Veel controleurs proberen dan ook op alle mogelijke manieren om vruchtgebruiken aan te vallen. De fiscus zal o.m. nagaan of het vruchtgebruik (en dus ook de naakte eigendom) correct gewaardeerd is. Wilt u alle fiscale discussies vermijden, dan gebruikt u voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik het beste de actualisatievoet die de Rulingdienst in 2016 naar voren geschoven heeft, nl. het nettohuurrendement van het pand....
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2019
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2019
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2019 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,57 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2019 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2019
  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2019, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2018
  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning, wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. Naar aanleiding van recente rechtspraak en in afwachting van een definitieve regeling bedraagt deze factor, wat inkomstenjaar 2018 betreft, voor iedereen 1 (circulaire 2018/C/57 van 15.05.2018). De regering heeft beslist dat deze factor voor iedereen 2 wordt, maar de ingangsdatum is vastgesteld op 01.01.2019 (m.a.w. vanaf inkomstenjaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2018
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2018
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2018 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,47 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2018 kunt vragen.
  Klik hier
 • Rekentools - Optimalisatie van huurinkomsten - inkomstenjaar 2017
  Aan de hand van uw eigen gegevens kunt u met deze tool berekenen hoeveel huur u kunt vragen aan uw vennootschap zonder dat die deels belast wordt als loon. U kunt ook nagaan wat de impact is van het feit dat u (of uw partner) geen zaakvoerder/bestuurder (meer) bent en van het eigendomsaandeel in het gebouw dat u verhuurt.
  Klik hier
 • Rekentools - Huurherkwalificatie - inkomstenjaar 2016
  Verhuurt u als zaakvoerder of bestuurder een gebouw aan uw vennootschap, dan bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt mee hoeveel huur u kunt vragen zonder dat die huur als loon geherkwalificeerd wordt. Voor inkomstenjaar 2016 werd die revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd op 4,31 (art. 1 KB/WIB 92). Aan de hand van de bijgaande tool kunt u de berekening maken van de maximale huur die u in 2016 kunt vragen.
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 11 resultaten