Resultaten

 
Resultaat 1 van 6 resultaten
 • Rekentools - Sociale bijdragen starters in hoofdberoep
  Geef het geschatte jaarinkomen dat de starter in hoofdberoep zal behalen in zijn startjaar. De tool geeft dan weer hoeveel sociale bijdragen er verschuldigd zullen zijn, rekening houdend met het kwartaal waarin de activiteit als zelfstandige gestart wordt.
  Klik hier
 • Rekentools - Sociale bijdragen bedrijfsleider in hoofdberoep - inkomsten 2020
  Sinds 2015 worden de definitieve sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Zolang dat inkomen niet bekend is, betaalt de zelfstandige voorlopige bijdragen op basis van zijn netto belastbaar inkomen van drie jaar. U kunt echter anticiperen en zodoende ook optimaliseren door eventueel extra sociale bijdragen te betalen. Bereken met onze tool of uw voorlopige bijdragen voldoende zijn. Indien niet, dan kunt u de sociale kas vragen om uw sociale bijdragen nu...
  Klik hier
 • Rekentools - Sociale bijdragen bedrijfsleider in hoofdberoep - inkomsten 2019
  Sinds 2015 worden de definitieve sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Zolang dat inkomen niet bekend is, betaalt de zelfstandige voorlopige bijdragen op basis van zijn netto belastbaar inkomen van drie jaar. U kunt echter anticiperen en zodoende ook optimaliseren door eventueel extra sociale bijdragen te betalen. Bereken met onze tool of uw voorlopige bijdragen voldoende zijn. Indien niet, dan kunt u de sociale kas vragen om uw sociale bijdragen nu...
  Klik hier
 • Rekentools - Sociale bijdragen bedrijfsleider in hoofdberoep - inkomsten 2018
  Sinds 2015 worden de definitieve sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Zolang dat inkomen niet bekend is, betaalt de zelfstandige voorlopige bijdragen op basis van zijn netto belastbaar inkomen van drie jaar. U kunt echter anticiperen en zodoende ook optimaliseren door eventueel extra sociale bijdragen te betalen. Bereken met onze tool of uw voorlopige bijdragen voldoende zijn. Indien niet, dan kunt u de sociale kas vragen om uw sociale bijdrgaen nu...
  Klik hier
 • Rekentools - Sociale bijdragen betalen: privé of via vennootschap
  De sociale bijdragen die u privé verschuldigd bent op uw bezoldiging (loon) als zaakvoerder/bestuurder, kunt u ofwel zelf betalen ofwel door uw vennootschap ten laste laten nemen. In dat laatste geval zijn deze sociale bijdragen echter een voor u privé belastbaar voordeel waardoor u in feite uw belastbaar inkomen laat stijgen. Dat laatste kunt u dan weer vermijden door tegelijkertijd uw maandelijks loon te laten dalen. Deze rekentool geeft weer wat de financiële impact hiervan is voor u en uw vennootschap.
  Klik hier
 • Rekentools - Sociale bijdragen bedrijfsleider in hoofdberoep - inkomsten 2017
  Sinds 2015 worden de definitieve sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Zolang dat inkomen niet bekend is, betaalt de zelfstandige voorlopige bijdragen op basis van zijn netto belastbaar inkomen van drie jaar. U kunt echter anticiperen en zodoende ook optimaliseren door eventueel extra sociale bijdragen te betalen. Bereken met onze tool of uw voorlopige bijdragen voldoende zijn. Indien niet, dan kunt u de sociale kas vragen om uw sociale bijdrgaen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 6 resultaten