Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 28 resultaten
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2020
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Bedrijfswagen vs. verhoging brutoloon
  De terbeschikkingstelling aan werknemers van een bedrijfswagen, die ze ook privé mogen gebruiken, blijft in principe een interessante 'alternatieve' verloningstechniek. Het kan echter voorkomen dat een bedrijfswagen voor de werknemer zelf (om welke reden dan ook) geen nut heeft. In zo'n geval stelt u zich misschien de vraag of en in welke mate er een loonsverhoging toegekend kan worden. Daarbij kunt u bv. uitgaan van hetzij een gelijkblijvende loonkost bij de werkgever hetzij een gelijkblijvend netto-inkomen...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2020
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Sinds 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven.
  Klik hier
 • Rekentools - Cash for car 2020
  Werknemers die nu beschikken over een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, kunnen deze volgens het systeem van de 'mobiliteitsvergoeding' onder bepaalde voorwaarden inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash (gebaseerd op de cataloguswaarde) dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Weliswaar enkel op voorwaarde dat de werkgever hen daartoe de mogelijkheid biedt. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen voorlopig niet instappen in het systeem van de mobiliteitsvergoeding. Een werknemer die...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire of bewezen beroepskosten - inkomstenjaar 2020
  Wordt u privé belast op een voordeel alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werkverplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel alle aard auto.  Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait of uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen om zo uw voordeel...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2020
  Het voordeel gratis woonst hangt mee af van de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen. Met de bijgaande tool berekent u uw voordeel gratis woonst voor inkomstenjaar 2020, desgevallend inclusief het forfaitair voordeel voor verwarming en elektriciteit.
  Klik hier
 • Rekentools - CO2 bijdrage voor bedrijfswagens in 2020
  De CO2-taks op bedrijfswagen wordt elk jaar aangepast aan de gezondheidsindex. Voor zelfstandige bedrijfsleiders is de bijdrage niet verschuldigd. Vul het brandstoftype en de CO2 uitstoot van de bedrijfswagen in. De tool geeft dan weer hoeveel CO2 bijdrage er in 2020 verschuldigd zal zijn per maand.
  Klik hier
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2019
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Gratis lening met vaste looptijd om privé een pand te kopen en te verhuren
  Met bijgaande rekentool kunt u berekenen hoeveel uw voordeel gratis lening u kost voor een lening met vaste looptijd aangegaan bij uw vennootschap. Indien uw vennootschap u een dergelijke lening toestaat voor de aankoop van een gebouw in privénaam dat u nadien (deels) verhuurt aan uw vennootschap,  dan wordt u privé belast op een voordeel gratis lening dat u echter privé in mindering kunt brengen van de huurinkomsten die u van uw vennootschap ontvangt. De huurgelden zelf kunt u gebruiken om uw maandelijkse...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis lening op vaste termijn - inkomstenjaar 2018
  Het belastbaar voordeel 'gratis lening' is voordeliger voor leningen op vaste termijn dan voor leningen of schulden voor onbepaalde duur, zoals uw rekening-courant. Reken het uit met onze tool.
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 28 resultaten