Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 28 resultaten
 • Rekentools - Gratis lening met vaste looptijd om privé een pand te kopen en te verhuren
  Met bijgaande rekentool kunt u berekenen hoeveel uw voordeel gratis lening u kost voor een lening met vaste looptijd aangegaan bij uw vennootschap. Indien uw vennootschap u een dergelijke lening toestaat voor de aankoop van een gebouw in privénaam dat u nadien (deels) verhuurt aan uw vennootschap,  dan wordt u privé belast op een voordeel gratis lening dat u echter privé in mindering kunt brengen van de huurinkomsten die u van uw vennootschap ontvangt. De huurgelden zelf kunt u gebruiken om uw maandelijkse...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis lening op vaste termijn - inkomstenjaar 2018
  Het belastbaar voordeel 'gratis lening' is voordeliger voor leningen op vaste termijn dan voor leningen of schulden voor onbepaalde duur, zoals uw rekening-courant. Reken het uit met onze tool.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis lening op vaste termijn - inkomstenjaar 2017
  Het belastbaar voordeel 'gratis lening' is voordeliger voor leningen op vaste termijn dan voor leningen of schulden voor onbepaalde duur, zoals uw rekening-courant. Reken het uit met onze tool.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2018
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Vanaf 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven. 
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2019
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Sinds 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven.
  Klik hier
 • Rekentools - Mobiliteitsbudget 2018
  Werknemers die beschikken over of in aanmerking komen voor een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, kunnen deze volgens het systeem van het 'mobiliteitsbudget' onder bepaalde voorwaarden opofferen in ruil voor een budget (gebaseerd op de 'total cost of ownership') dat vrij besteed kan worden aan een 'milieuvriendelijke(re) bedrijfswagen' (pijler 1), duurzame mobiliteit (pijler 2) en/of uitbetaling extra bedrag in cash (na inhouding van 38,07% solidariteitsbijdrage werknemer) (pijler 3). Weliswaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire beroepskosten of bewezen beroepskosten – inkomstenjaar 2019
  Wordt u privé belast op een voordeel van alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werk-verplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel van alle aard auto.  Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait dan wel uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen...
  Klik hier
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2019
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard gratis woonst vóór en na aanpassing formule
  Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor. Deze factor verschilde vroeger naargelang de woning ter beschikking gesteld werd door een rechtspersoon of door een natuurlijke persoon. Onder invloed van recente rechtspraak, die dit onderscheid discriminerend vond, werd deze factor gewijzigd. Voor inkomstenjaar 2018 bedraagt deze factor voor iedereen 1 (voorlopige regeling - Circ....
  Klik hier
 • Rekentools - Bedrijfswagen vs. verhoging brutoloon
  De terbeschikkingstelling aan werknemers van een bedrijfswagen, die ze ook privé mogen gebruiken, blijft in principe een interessante 'alternatieve' verloningstechniek. Het kan echter voorkomen dat een bedrijfswagen voor de werknemer zelf (om welke reden dan ook) geen nut heeft. In zo'n geval stelt u zich misschien de vraag of en in welke mate er een loonsverhoging toegekend kan worden. Daarbij kunt u bv. uitgaan van hetzij een gelijkblijvende loonkost bij de werkgever hetzij een gelijkblijvend netto-inkomen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 28 resultaten