Resultaten

 
Resultaat 1 van 7 resultaten
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen voor en na de hervormingen
  Leasebudgetten bepaalt u het best op basis van een 'Total Cost of Ownership' voor het bedrijf. U houdt zo onder meer rekening met de aftrekbaarheid van de autokosten, de btw en de CO2-bijdrage. Gebruik deze rekentool om de totale nettokostprijs van een auto te berekenen. U krijgt een overzicht van het effect van de hervormingen aangaande firmawagens op deze nettokostprijs.
  Klik hier
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2018
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Gemiddelde brandstofprijzen - inkomstenjaar 2018
  Bewijst u voor uw aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 - inkomstenjaar 2018 uw werkelijke beroepskosten, dan kunt u onder meer de brandstofkosten voor uw beroepsmatige verplaatsingen (niet voor uw woon-werkverkeer) in rekening brengen. Aan de hand van de tool kunt u snel uitrekenen hoeveel de brandstofkosten voor inkomstenjaar 2018 bedragen in uw concrete situatie.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire beroepskosten of bewezen beroepskosten – inkomstenjaar 2018
  Wordt u privé belast op een voordeel alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werkverplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel alle aard auto. Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait of uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen om zo uw voordeel...
  Klik hier
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen - inkomstenjaar 2016
  De totale kost van een bedrijfswagen is niet enkel afhankelijk van de aanschaffingsprijs of van de leasing, maar ook van het fiscale regime dat van toepassing is. De CO2-uitstoot speelt bijgevolg een grote rol : hoe lager de CO2-uitstoot, hoe groter de fiscale aftrekbaarheid, hoe lager de CO2-bijdrage en hoe lager het belastbaar voordeel van alle aard. Het kan zelfs gebeuren dat een duurdere wagen bij aankoop of bij leasing uiteindelijk minder duur is dan een andere wagen door de lage CO2-uitstoot. Het is...
  Klik hier
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen - inkomstenjaar 2015
  De totale kost van een bedrijfswagen is niet enkel afhankelijk van de aanschaffingsprijs of van de leasing, maar ook van het fiscale regime dat van toepassing is. De CO2-uitstoot speelt bijgevolg een grote rol : hoe lager de CO2-uitstoot, hoe groter de fiscale aftrekbaarheid, hoe lager de CO2-bijdrage en hoe lager het belastbaar voordeel van alle aard. Het kan zelfs gebeuren dat een duurdere wagen bij aankoop of bij leasing uiteindelijk minder duur is dan een andere wagen door de lage CO2-uitstoot. Het is...
  Klik hier
 • Rekentools - Nettokostprijs van een firmawagen - inkomstenjaar 2014
  De finale kost van een firmawagen wordt lang niet alleen bepaald door de aankoop- of leasingprijs, maar ook door het fiscaal regime ervan. Een belangrijke rol hierin speelt de CO2-uitstoot: hoe lager die is, hoe hoger de fiscale aftrekbaarheid, hoe lager de CO2-taks voor de RSZ en hoe lager het belastbaar voordeel voor het privégebruik. Het kan zelfs zover gaan dat een wagen die duurder is in aankoop of leasing, finaal toch goedkoper uitvalt doordat hij een lage CO2-uitstoot heeft. Daarom is het belangrijk...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 7 resultaten