Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 15 resultaten
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2020
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Bedrijfswagen vs. verhoging brutoloon
  De terbeschikkingstelling aan werknemers van een bedrijfswagen, die ze ook privé mogen gebruiken, blijft in principe een interessante 'alternatieve' verloningstechniek. Het kan echter voorkomen dat een bedrijfswagen voor de werknemer zelf (om welke reden dan ook) geen nut heeft. In zo'n geval stelt u zich misschien de vraag of en in welke mate er een loonsverhoging toegekend kan worden. Daarbij kunt u bv. uitgaan van hetzij een gelijkblijvende loonkost bij de werkgever hetzij een gelijkblijvend netto-inkomen...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2020
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Sinds 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire of bewezen beroepskosten - inkomstenjaar 2020
  Wordt u privé belast op een voordeel alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werkverplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel alle aard auto.  Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait of uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen om zo uw voordeel...
  Klik hier
 • Rekentools - Auto van de zaak of kilometervergoeding - aanschaffing in 2019
  Is het fiscaal gezien altijd de beste keuze om een auto door uw vennootschap te laten kopen en privé belast te worden op een voordeel privégebruik auto of kan het in bepaalde omstandigheden interessanter zijn om de auto zelf te kopen en een kilometervergoeding aan te rekenen aan uw vennootschap? Deze module berekent aan de hand van de concrete gegevens die u opgeeft hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt als u de gegeven auto privé aankoopt dan wel door de vennootschap laat kopen.
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2018
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Vanaf 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven. 
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto - inkomstenjaar 2019
  Voor de berekening van het voordeel alle aard auto moet er naast de CO2-uitstoot ook rekening gehouden worden met de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties, waarbij er geen rekening gehouden wordt met kortingen. Sinds 01.01.2017 wordt in hoofde van de vennootschap, wanneer die ook de brandstofkosten voor het privégebruik ten laste neemt, geen 17% meer maar 40% van het aldus berekende voordeel gratis auto toegevoegd aan de verworpen uitgaven.
  Klik hier
 • Rekentools - Mobiliteitsbudget 2018
  Werknemers die beschikken over of in aanmerking komen voor een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, kunnen deze volgens het systeem van het 'mobiliteitsbudget' onder bepaalde voorwaarden opofferen in ruil voor een budget (gebaseerd op de 'total cost of ownership') dat vrij besteed kan worden aan een 'milieuvriendelijke(re) bedrijfswagen' (pijler 1), duurzame mobiliteit (pijler 2) en/of uitbetaling extra bedrag in cash (na inhouding van 38,07% solidariteitsbijdrage werknemer) (pijler 3). Weliswaar...
  Klik hier
 • Rekentools - Voordeel alle aard auto: forfaitaire beroepskosten of bewezen beroepskosten – inkomstenjaar 2019
  Wordt u privé belast op een voordeel van alle aard auto, dan kunt u dit voordeel in uw privéaangifte verminderen of zelfs tot nul herleiden. U moet dan wel uw woon-werk-verplaatsingen, samen met uw eventuele andere beroepskosten bewijzen. Die kosten van het bewezen woon-werkverkeer kunnen wel nooit hoger zijn dan het voordeel van alle aard auto.  Met deze tool kunt u uitrekenen wat in uw situatie het voordeligst is: de toepassing van het kostenforfait dan wel uw werkelijke kosten woon-werkverkeer bewijzen...
  Klik hier
 • Rekentools - Cash for car 2018
  Werknemers die nu beschikken over een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, kunnen deze binnenkort onder bepaalde voorwaarden inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash, dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Weliswaar enkel op voorwaarde dat de werkgever hen daartoe de mogelijkheid biedt. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen voorlopig niet instappen in het systeem van de mobiliteitsvergoeding. Een werknemer die binnen dezelfde onderneming een onbezoldigd mandaat uitoefent als bestuurder...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 15 resultaten