Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 24.02.2020

Thema: Loon

Loon verdelen over u en uw partner - inkomstenjaar 2020

Bent u samen met uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner bedrijfsleider in een vennootschap, dan betaalt u beiden belastingen en sociale bijdragen op het loon dat u opneemt. Aan de hand van deze tool kunt u nagaan hoe u het loon dat er in totaal opgenomen wordt, het best verdeelt tussen u beiden om zo weinig mogelijk fiscale en sociale lasten te betalen.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878