Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 07.08.2019

Thema: Vennootschapsbelasting

Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2017

Voor het aanslagjaar 2018 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 8% (investeringen verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2017), resp. 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 0,737% op het eventueel te corrigeren eigen vermogen van uw vennootschap op het einde van het voorgaande boekjaar.

Gebruik onze rekentool om te berekenen of het in uw situatie beter is om te kiezen voor de investeringsaftrek dan wel voor de notionele interestaftrek.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878