Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 06.08.2019

Thema: Vennootschapsbelasting

Extra loon opnemen na de hervorming van de vennootschapsbelasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting verhoogt het absoluut plafond voor de vereiste minimumbezoldiging aan ten minste één bedrijfsleider-natuurlijk persoon van € 36.000 naar € 45.000. Verder zullen enkel kmo-vennootschappen (art. 15 § 1-6 Wetboek Vennootschappen) die o.a. voldoen aan de vereiste minimumbezoldiging nog een verlaagd tarief kunnen genieten. Bij onvoldoende bezoldigingen zal de kmo-vennootschap bijgevolg het verlaagd tarief kwijtspelen. Verder zal er bij onvoldoende bezoldiging (zowel kmo als geen kmo) een bijzondere aanslag (fiscaal aftrekbaar) aangerekend worden aan de vennootschap gelijk aan 5,10% van het loontekort. Startende vennootschappen zullen de vier eerste jaren evenwel niet onderworpen zijn aan de vereiste minimumbezoldiging. Is het dan opportuun om een hoger loon op te nemen?

U wilt weten wat de impact van een eventuele extra loonopname voor u privé en voor de vennootschap zal inhouden? Met deze tool rekent u dat snel en eenvoudig zelf uit. De tool berekent het financiële resultaat van een eventuele loonaanpassing voor de vennootschap en voor uzelf

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878