Rekentools

< Terug

Thema: Vennootschapsbelasting

Terugbetaling kapitaal vanaf 1 januari 2018 onder het oude Wetboek Vennootschappen

Vanaf 1 januari 2018 heeft u niet langer de quasi volledige vrijheid om uitkeringen uit het eigen vermogen op het gestort kapitaal aan te rekenen, om zo aan de roerende voorheffing te ontsnappen.

De terugbetaling van kapitaal zal voor fiscale doeleinden verhoudingsgewijs aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en de uitkeerbare reserves. In de mate van aanrekening op de uitkeerbare reserves zal roerende voorheffing verschuldigd zijn.

U kunt toenemende complexiteit vermijden door ervoor te zorgen dat er geen discrepanties tussen het boekhoudkundig en het fiscaal kapitaal en de reserves ontstaan, door een uitkering vanuit het eigen vermogen vennootschapsrechtelijk analoog met de fiscale aanrekeningregels te organiseren.

Met deze rekentool kunt u op basis van de samenstelling van de balans van de vennootschap voor uw concrete situatie nagaan hoe u de terugbetaling van kapitaal vennootschapsrechtelijk moet organiseren om enige discrepantie met de fiscale verwerking te vermijden. Verder laat het u toe om te berekenen hoeveel roerende voorheffing verschuldigd zal zijn bij deze verrichting.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878