Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 07.08.2019

Thema: Vennootschapsbelasting

Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2018

Voor aanslagjaar 2019 kan uw vennootschap gebruikmaken van de permanent heringevoerde 'gewone' investeringsaftrek van 20% (investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 1,246% op één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin van het huidige boekjaar enerzijds en bij het begin van het vijfde voorgaande boekjaar anderzijds.

Gebruik onze rekentool om te berekenen of het in uw situatie beter is om te kiezen voor de investeringsaftrek dan wel voor de notionele interestaftrek.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878