Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 21.05.2019

Thema: Vennootschapsbelasting

Notionele interestaftrek - inkomstenjaar 2019

Vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) is de zgn. notionele interestaftrek hervormd. Voortaan wordt de notionele interestaftrek slechts toegestaan ten belope van één vijfde van de toename in het gecorrigeerd eigen vermogen ('incrementeel risicokapitaal') bij het begin van het huidig boekjaar enerzijds t.a.v. bij het begin van het vijfde voorgaande boekjaar anderzijds.

Met deze tool berekent u hoeveel die aftrek voor uw vennootschap (zonder buitenlandse vaste inrichting)  bedraagt voor aanslagjaar 2020. Kunt u uw notionele interestaftrek van het aanslagjaar zelf  niet volledig opgebruiken, dan bent u het overschot kwijt. Uw oude, niet-opgebruikte notionele interestaftrek van vóór aanslagjaar 2013 blijft wel nog overdraagbaar voor maximaal zeven boekjaren.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878