Rekentools

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 10.01.2019

Thema: Vastgoed

Voordeel alle aard gratis woonst en energie - inkomstenjaar 2018

Wie een woning ter beschikking krijgt voor privébewoning, wordt belast op een voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen maal een factor.

Naar aanleiding van recente rechtspraak en in afwachting van een definitieve regeling bedraagt deze factor, wat inkomstenjaar 2018 betreft, voor iedereen 1 (circulaire 2018/C/57 van 15.05.2018). De regering heeft beslist dat deze factor voor iedereen 2 wordt, maar de ingangsdatum is vastgesteld op 01.01.2019 (m.a.w. vanaf inkomstenjaar 2019). Wie gratis verwarming en/of elektriciteit geniet, wordt belast op een forfaitair bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878