Resultaten

 
Resultaat 1 van 4 resultaten
 • Procedure - Hoofdstuk 3 - Aanslag - 1. Algemeen - R 405
  R 405 Begrip Men verstaat onder ‘aanslag’ de vestiging van de belasting, zijnde het vast­stellen door de Administratie der directe belastingen van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting (art. 339 WIB 92). De belasting wordt gevestigd door middel van inkohiering, binnen een bepaalde termijn.
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 3 - Aanslag - 2. Inkohiering - R 415
  R 415 Principe De inkohiering kan gedefinieerd worden als de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige en het door haar verschuldigde bedrag van de belasting op een lijst, kohier genoemd (parl. vr. nr. 828, Anciaux, 03.02.1998).Het kohier is een authentieke akte waardoor de Administratie een titel tegen de vennootschap tot stand brengt (Vakcursus – Procedure, Titel V: De belasting, nr. 114). Door de uitvoerende titel wordt aan de belastingplichtige het bevel gegeven de in het kohier opgenomen...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 3 - Aanslag - 3. Aanslagtermijn - R 425
  R 425 Principe De belasting moet door de Administratie gevestigd worden binnen een termijn die varieert naargelang van de situatie (zie onderstaande tabel).De doorslaggevende datum om te bepalen of de belasting binnen de wettelijke termijn gevestigd werd, is de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier (Cass., 25.03.1988).Bij gebrek aan vestiging van de belasting door de administratie binnen de haar gestelde termijn, kan er geen enkele belastingschuld meer wettelijk gevestigd worden (R 420).AANSLAGTERMIJNSituatieTermijnAanvang...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 3 - Aanslag - 5. Aanslag van ambtswege - a. Algemene regels - R 550
  R 550 De Administratie heeft, in bepaalde gevallen, het recht om de aanslag ambtshalve te vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die ze kan vermoeden, op grond van de gegevens waarover ze beschikt.Een ambtshalve aanslag kan gevestigd worden om de volgende redenen:afwezigheid van aangifte of laattijdige aangifte (R 90);niet-herstelling, binnen de daarvoor voorziene termijn, van de vormgebreken in de aangifte (R 60);niet-overlegging van de boeken en documenten die nodig zijn voor de vaststelling...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 4 resultaten