Resultaten

 
Resultaat 1 van 2 resultaten
  • Procedure - Hoofdstuk 5 - Fiscale geschillen - R 900
    R 900 Het fiscaal geschil dat volgt uit het niet-akkoord van een belastingplichtige tegen de op zijn naam gevestigde aanslag, vangt aan met een eerste administratieve fase (R 905) gevolgd door, in bepaalde gevallen, een juridische fase (R 1040).
    Klik hier
  • Procedure - Hoofdstuk 5 - Fiscale geschillen - B. Rechtsmiddelen - R 1040
    R 1040 Principe Een belastingplichtige die niet akkoord gaat met de fiscale Administratie over de toepassing van de belastingwet, kan de zaak inleiden voor de rechtbank van eerste aanleg. Wanneer de rechtbank zijn vonnis geveld heeft, kunnen de belastingplichtige en de Staat beroep aantekenen tegen deze beslissing en beschikken ze vervolgens over de mogelijkheid om een voorziening in Cassatie in te dienen tegen het arrest in beroep.Het gerechtelijke stadium van het fiscaal geschil is onderworpen aan de regels...
    Klik hier
 
Resultaat 1 van 2 resultaten