Resultaten

 
Resultaat 1 van 1 resultaten
  • Vennootschapsbelasting - Hoofdstuk 3 - Stimulerende maatregelen - II. Investeringssteun - B. Investeringsreserve - V 6200
    V 6200 Vroegere regeling Tot en met aanslagjaar 2018 konden kleine vennootschappen (art. 15 W.Venn.) een belastingvrije investeringsreserve aanleggen. Dit hield in dat men jaarlijks een bedrag van maximaal € 18.750 kon vrijstellen van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat:dit bedrag binnen de drie jaar geïnvesteerd werd in activa die voldoen aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek;de activa waarin geïnvesteerd werd minstens drie jaar behouden bleven in de vennootschap; endit bedrag op een aparte...
    Klik hier
 
Resultaat 1 van 1 resultaten