Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 1

Aangifte

1. Aangifteverplichting

a. Personenbelasting

R 5
Principe Belastingplichtigen die aan de personenbelasting onder...