Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 3

Aanslag

1. Algemeen

R 405
Begrip Men verstaat onder ‘aanslag’ de vestiging van de belasting, zijnde het vast­stellen door de Administratie der directe belastingen van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting (ar...