Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 4

Invordering van de belasting

A. Algemeen

R 650
Bevoegde ambtenaren Het gaat om de ontvangers der directe belastingen (art. 138 KB/WIB).Ze beschikken, binnen de uitoefening van hun opdracht, over dezelfde onderzoeks­bevoegdhe...