Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 1

Aangifte

2. Vorm van de aangifte

a. Personenbelasting

R 20
Indieningswijze De belastingplichtige hee...