Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 5

Fiscale geschillen

R 900
Het fiscaal geschil dat volgt uit het niet-akkoord van een belastingplichtige tegen de op zijn naam gevestigde aanslag, vangt aan met een eerste administratieve fase (R 905) gevolgd door, in bepaalde gevallen, een juridische fase (