Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 6

Sancties

A. ‘Una via’-principe

R 1200
Algemeen Principe Dit principe houdt in dat fraudedossiers ofwel via administratieve weg ofwel via gerechtelijke weg worden afgehandeld (toepassing van het ‘non bis in idem’-beginsel in de fiscaliteit).