Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 1

Aangifte

3. Indieningstermijn

a. Personenbelasting

R 80
Principe De indieningstermijn verschilt naa...