Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 1

Aangifte

5. Bewijswaarde

R 115
De fiscale aangifte, waaraan een vermoeden van juistheid verbonden is (art. 339, lid 1 in fine WIB), verbindt de belastingplichtige, tenzij ze het bewijs levert dat ze zich in feite...