Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 1

Aangifte

7. Sancties

R 125
In geval van niet-aangifte, van laattijdige aangifte of van een aangifte die vormgebreken vertoont (