Referentiegids

Procedure

Hoofdstuk 2

Controle en bewijsmiddelen

A. Controle en onderzoeken

1. Algemeen

art. 333 WIB