Referentiegids

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 3

Stimulerende maatregelen

V 5800
De wetgever heeft speciale vrijstellingsregimes en diverse aftrekken ingevoerd met de bedoeling ondernemingen aan te moedigen om bepaalde gedragingen aan te nemen (ondersteuning van een bepaalde sector, aanwerving van bijkomend personeel, investeringen met eigen middelen, enz.).
We bespreken hieronder de volgende regimes:
  • aftrek voor risicokapitaal (