Referentiegids

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 4

Wijziging kapitaal, maatschappelijke zetel of juridische vorm

A. Kapitaalvermindering

V 6930
Hoewel ze geen deel uitmaken van de boekhoudkundige winst, moeten bepaalde aan de aandeelhouders gestorte sommen, geheel of gedeeltelijk, opgenom...